Přeskočit obsah

Notifikace a upozornění

Notifikace jsou vaše informační středisko. Obsahují veškerá relevantní upozornění na jakékoliv změny na úkolech nebo projektech i s informací, kdo změnu provedl.

Zobrazení notifikace a upozornění

Upozornění jsou dostupná pod ikonou zvonku v pravém horním rohu obrazovky. Vždy, když se na projektu či úkolu, do kterého jste zapojeni, stane něco, o čem byste měli být informováni, nebo vám například někdo přidělí nový úkol, zobrazí se vám upozornění. Notifikace obsahuje informaci o tom, kdo, kde a jakou změnu provedl.

Zobrazení notifikace a upozornění
Zobrazení notifikace a upozornění

Po kliknutí na notifikaci se dostanete na detail úkolu. Veškeré změny na úkolu jsou zpětně dohledatelné v historii úkolu, kterou naleznete v dolní části detailu úkolu na záložce „Komentáře“ po výběru možnosti „Zobrazit vše“.

Zobrazení notifikace a upozornění - komentáře
Zobrazení notifikace a upozornění - komentáře